Saili le Atamai Talk Show

For More Information on Saili le Atamai Talk Show, contact ie@amsamoa.edu or f.langkilde@amsamoa.edu. Or call (684) 699-2722 ext#3002.

Manulautì

O le manulautī a le Kolisi Tu’ufaatasi o Amerika Samoa, o le tu’uina atu o polokalama ma tautua fa’alea’oa’oga i se tulaga maoa’e ina ia manuia ai a’oa’oga a tagata a’oga ma mafai ai ona ‘ausia sini fa’alea‘oa’oga ma tofu sao i le soifua manuia tau i le vafealoai, fa’aleaganu’u, fa’afaigamalo, fa’atamāoāiga, fa’atekonolosi, ma le si’osi’omaga o Amerika Samoa.

Ina ia taunu’u lenei manulautī, o le Kolisi, ona o se a’oga e tatala le ulufale i so’o se tagata, e taualoa i tulaga taua’oa’oga a le Iunaite Setete, ma o se a’oga tau Laufanua ma Atinae, e tu’uina atu avanoa mo tikeri pakaloli ma tikeri fa’avae fa’apea tusipasi. O nei polokalama o lo o saunia ai tagata a’oga uma e aofia ai ma i latou e faigata ona maua avanoa, lu‘itauina, po’o i latou sa le’i masani ona avea ma tagata a’oga i se kolisi mo le:

  • Faamanuiaina i galuega

  • Faaauau atu i iunivesite ma aoaoga maualuluga atu

  • Silafia o Aganu’u Samoa ma le Pasefika.

  • Sailiiliga ma le faalautelega i mataupu tau tagata ma punaoa faalenatura.

Fine Arts Dept. Ep. 11

Samoan Studies Ep. 10 pt 2

Samoan Studies Ep. 9, pt 1

Registration Fall 2021 Ep. 1

Financial Aid Fall 2021 Ep. 2

Admission Fall 2021 Ep. 3

Nursing Program pt .1

Nursing Program pt. 2

Trades and Technical

ACNR pt. 1

ACNR pt. 2

Counseling Services pt. 1

Counseling Services pt. 2