Saili le Atamai Talk Show

For More Information on Saili le Atamai Talk Show, contact ie@amsamoa.edu or f.langkilde@amsamoa.edu. Or call (684) 699-2722 ext#3002.

Manulautì

O le manulautī a le Kolisi Tu’ufaatasi o Amerika Samoa, o le tu’uina atu o polokalama ma tautua fa’alea’oa’oga i se tulaga maoa’e ina ia manuia ai a’oa’oga a tagata a’oga ma mafai ai ona ‘ausia sini fa’alea‘oa’oga ma tofu sao i le soifua manuia tau i le vafealoai, fa’aleaganu’u, fa’afaigamalo, fa’atamāoāiga, fa’atekonolosi, ma le si’osi’omaga o Amerika Samoa.

Ina ia taunu’u lenei manulautī, o le Kolisi, ona o se a’oga e tatala le ulufale i so’o se tagata, e taualoa i tulaga taua’oa’oga a le Iunaite Setete, ma o se a’oga tau Laufanua ma Atinae, e tu’uina atu avanoa mo tikeri pakaloli ma tikeri fa’avae fa’apea tusipasi. O nei polokalama o lo o saunia ai tagata a’oga uma e aofia ai ma i latou e faigata ona maua avanoa, lu‘itauina, po’o i latou sa le’i masani ona avea ma tagata a’oga i se kolisi mo le:

  • Faamanuiaina i galuega

  • Faaauau atu i iunivesite ma aoaoga maualuluga atu

  • Silafia o Aganu’u Samoa ma le Pasefika.

  • Sailiiliga ma le faalautelega i mataupu tau tagata ma punaoa faalenatura.

Trades & Technology Ep. 25

ACNR Extension Services Ep. 22

Counseling Services Ep.21

Business Department Ep. 20

AHEC Summit Ep. 19

UCEDD Ep. 18

ACNR Forestry Ep. 17

SYEP Ep. 16

Registration Fall 2022

ASCC Glee Club Ep. 15

Computer Science Dept. Ep.14

UCEDD Ep. 13

Health and Human Services Dept. Ep. 12

Fine Arts Dept. Ep. 11

Samoan Studies Ep. 10 pt 1

Samoan Studies Ep. 10 pt 2

Fall 2022 Registration

Samoan Studies Ep. 9, pt 1

Financial Aid Fall 2021 Ep. 2

Admission Fall 2021 Ep. 3

Nursing Program pt .1

Nursing Program pt. 2

Trades and Technical

Registration Fall 2021 Ep. 1