Saili le Atamai Talk Show

For More Information on Saili le Atamai Talk Show, contact ie@amsamoa.edu or f.langkilde@amsamoa.edu

Or call (684) 699-2722 ext#3002.

ManuLautì

O le manulautī a le Kolisi Tu’ufaatasi o Amerika Samoa, o le tu’uina atu o polokalama ma tautua fa’alea’oa’oga i se tulaga maoa’e ina ia manuia ai a’oa’oga a tagata a’oga ma mafai ai ona ‘ausia sini fa’alea‘oa’oga ma tofu sao i le soifua manuia tau i le vafealoai, fa’aleaganu’u, fa’afaigamalo, fa’atamāoāiga, fa’atekonolosi, ma le si’osi’omaga o Amerika Samoa.

Ina ia taunu’u lenei manulautī, o le Kolisi, ona o se a’oga e tatala le ulufale i so’o se tagata, e taualoa i tulaga taua’oa’oga a le Iunaite Setete, ma o se a’oga tau Laufanua ma Atinae, e tu’uina atu avanoa mo tikeri pakaloli ma tikeri fa’avae fa’apea tusipasi. O nei polokalama o lo o saunia ai tagata a’oga uma e aofia ai ma i latou e faigata ona maua avanoa, lu‘itauina, po’o i latou sa le’i masani ona avea ma tagata a’oga i se kolisi mo le:

Science Department (2024)

PCHS Inclusive Emergency Management (2024)

SSI & HOFD "Motu o Fiafiaga" (2024)

EFNEP Nutrition Month (2024)

Phi Theta Kappa (PTK) (2024)

Family & Consumer Science: Sewing Program (2024)

UCEDD: Money follows the person

"Apo le I'umaea: SAFF Workshop

Computer Science Department

ACNR Little Fire Ants

Admissions & Financial Aid

Breastfeeding week with ACNR, EFNEP & DOH

Fine Arts Department

Office of Disaster Assistance & Petroleum Management
ASCC Alumni

Executive Director of Institutional Effectiveness (IE)

In-house scholarship opportunities for Non-Pell students

Student Government Association (ASG) and Student Support & Learning Services (SSLS)

Criminal Justice Students

House of Flying Daggers

ACNR Forestry Program Arbor Week