American Samoa Community College


Institutional Effectiveness Division

Manulautì

O le manulautī a le Kolisi Tu’ufaatasi o Amerika Samoa, o le tu’uina atu o polokalama ma tautua fa’alea’oa’oga i se tulaga maoa’e ina ia manuia ai a’oa’oga a tagata a’oga ma mafai ai ona ‘ausia sini fa’alea‘oa’oga ma tofu sao i le soifua manuia tau i le vafealoai, fa’aleaganu’u, fa’afaigamalo, fa’atamāoāiga, fa’atekonolosi, ma le si’osi’omaga o Amerika Samoa.

Ina ia taunu’u lenei manulautī, o le Kolisi, ona o se a’oga e tatala le ulufale i so’o se tagata, e taualoa i tulaga taua’oa’oga a le Iunaite Setete, ma o se a’oga tau Laufanua ma Atinae, e tu’uina atu avanoa mo tikeri pakaloli ma tikeri fa’avae fa’apea tusipasi. O nei polokalama o lo o saunia ai tagata a’oga uma e aofia ai ma i latou e faigata ona maua avanoa, lu‘itauina, po’o i latou sa le’i masani ona avea ma tagata a’oga i se kolisi mo le:

 • Faamanuiaina i galuega

 • Faaauau atu i iunivesite ma aoaoga maualuluga atu

 • Silafia o Aganu’u Samoa ma le Pasefika.

 • Sailiiliga ma le faalautelega i mataupu tau tagata ma punaoa faalenatura

Mission

The mission of the American Samoa Community College is to foster successful student learning by providing high quality educational programs and services that will enable students to achieve their educational goals and to contribute to the social, cultural, political, economic, technological, and environmental well-being of American Samoa.

To fulfill this mission, the College, as an open admission, United States accredited, Land Grant institution, provides access to bachelor and associate degrees and certificate programs of study. These programs prepare all students including those who are educationally underserved, challenged, or non-traditional for:

   • Successful entry into the workforce

   • Transfer to institutions of higher learning

   • Awareness of the Samoan Culture and the Pacific

   • Research and extension in human and natural resources

Vision

The American Samoa Community College holds as its central theme “Saili le Atamai” or to “Seek Knowledge.” Our journey pushes us forward to achieve our mission to provide high quality educational programs and services. We remain grounded in the core values of student centeredness, respect for diversity, collaboration and teamwork, respect for tradition and culture, and lifelong learning while meeting the challenges of the 21st Century. We envision an active impact in the development of the educational, social, cultural, political, economic, technological, and environmental well-being of American Samoa and the Pacific.


INSTITUTIONAL CORE VALUES


Through the missions of our programs and services, we hold ourselves accountable to the following:

   • Student Centeredness: ASCC commits to provide high quality programs and services focusing on student learning.

   • Respect for Diversity: ASCC embraces individuality and appreciation of global perspectives and viewpoints that enhance quality of life.

   • Collaboration and Teamwork: ASCC promotes a sound environment for networking opportunities through effective communication, partnerships, and growth.

   • Respect for Tradition and Culture: ASCC embraces cultural heritage, traditions, language, and customs and their impact in education and research.

   • Lifelong Learning: ASCC encourages continuation of learning and provides pathways for personal, ethical, and professional growth.

ASCC PTK Honor Society 2019