American Samoa Community College


Institutional Effectiveness DivisionASCC Manulautì

O le manulautī a le Kolisi Tu’ufaatasi o Amerika Samoa, o le tu’uina atu o polokalama ma tautua fa’alea’oa’oga i se tulaga maoa’e ina ia manuia ai a’oa’oga a tagata a’oga ma mafai ai ona ‘ausia sini fa’alea‘oa’oga ma tofu sao i le soifua manuia tau i le vafealoai, fa’aleaganu’u, fa’afaigamalo, fa’atamāoāiga, fa’atekonolosi, ma le si’osi’omaga o Amerika Samoa.

Ina ia taunu’u lenei manulautī, o le Kolisi, ona o se a’oga e tatala le ulufale i so’o se tagata, e taualoa i tulaga taua’oa’oga a le Iunaite Setete, ma o se a’oga tau Laufanua ma Atinae, e tu’uina atu avanoa mo tikeri pakaloli ma tikeri fa’avae fa’apea tusipasi. O nei polokalama o lo o saunia ai tagata a’oga uma e aofia ai ma i latou e faigata ona maua avanoa, lu‘itauina, po’o i latou sa le’i masani ona avea ma tagata a’oga i se kolisi mo le:

ASCC Mission

The mission of the American Samoa Community College is to foster successful student learning by providing high quality educational programs and services that will enable students to achieve their educational goals and to contribute to the social, cultural, political, economic, technological, and environmental well-being of American Samoa.

To fulfill this mission, the College, as an open admission, United States accredited, Land Grant institution, provides access to bachelor and associate degrees and certificate programs of study. These programs prepare all students including those who are educationally underserved, challenged, or non-traditional for:

ASCC Vision

The American Samoa Community College holds as its central theme “Saili le Atamai” or to “Seek Knowledge.” Our journey pushes us forward to achieve our mission to provide high quality educational programs and services. We remain grounded in the core values of student centeredness, respect for diversity, collaboration and teamwork, respect for tradition and culture, and lifelong learning while meeting the challenges of the 21st Century. We envision an active impact in the development of the educational, social, cultural, political, economic, technological, and environmental well-being of American Samoa and the Pacific.


ASCC INSTITUTIONAL CORE VALUES


Through the missions of our programs and services, we hold ourselves accountable to the following: